FJELLGLEDETUNET – EN STATUSRAPPORT PR 5. OKTOBER 2023

I over to år har jeg jobbet hardt for å få realisert mitt prosjekt Fjellgledetunet.
Sammen med gode samarbeidspartnere (bl.a. Østlaft v/ Esten Kjølvang) har planene blitt konkretisert og tegninger utarbeidet. Flere investorer har vist interesse og deltatt i planleggingen, men dessverre har de falt fra, en etter en, selv om prosjektet ble kalkulert til ett økonomisk positivt prosjekt fra investorenes side.

Jeg hadde satt en frist til 1.10.2023 for endelig beskjed fra de gjenværende interesserte investorer. Det er nå avklart at ingen av dem vil satse videre. Jeg synes det er synd, for det er veldig mange som gir uttrykk for at nettopp et slikt tilbud er både ønsket og viktig for utviklingen av Skei som attraktiv destinasjon.

Jeg legger nå planene mine på is inntil videre. Skulle det på et senere tidspunkt dukke opp investorer som har muskler og et ønske om å satse på mitt prosjekt, enten på Skei eller et annet sted, så ser jeg ikke bort fra at jeg kan vurdere en ny runde.

Fjellhilsen fra
Lene Arnestad 
Idé og initiativtaker til Fjellgledetunet
Eier av Fjellglede Kaffebar & Interiør AS

Under finnes prosjektbeskrivelsen slik den ble presentert på denne hjemmesiden fra begynnelsen:

Fjellgledetunet

IDÉ OG INITIATIVTAKER: LENE ARNESTAD

Den nedenstående beskrivelsen er basert på de opprinnelige planene vi presenterte i april 2022. Etter møter med kommunen har det kommet opp et par alternative beliggenheter, men disse er foreløpig lite utredet. Den informasjonen vi lovet tidligere i juni baserer seg altså på det området vi så langt har sett som mest aktuelt.

Fjellgledetunet, her skal alle føle seg velkommen. Et sted alle skal kunne føle seg hjemme. Naboen til Skeiporten, kort vei til fots. Kort vei til skiarenaen. Kort vei til Skeikampen, ski/slalom og golfarenaen. Sti og skiløyper helt I nærheten. Fjellgledetunet skal bygges som et tun og i terrenget. Bygningene skal være i laftet tømmer/stavlaft.  I et godt samarbeid med grunneier/grunneiere, Gausdal Kommune m.fl. vil dette bli et bygg/tun som vil gi Skei flere arbeidsplasser, aktiviteter og et bærekraftig sted mange vil få Fjellglede av – mange år i fremtiden.

En slags visjon: Når du sitter på Fjellgledetunets terrasse og spiser lokal ørret eller sik fra Espedalsvannet og skuer opp mot Skeikampen – ja, da vet du at fjellroen har bergtatt deg.

Vi har fått mange og positive tilbakemeldinger siden vi i april 2022 lanserte ideen om å lage et tun med et vandrerhjem / Bed & Breakfast, en “storstue” for Fjellglede Kaffebar & Interiør (Fjellgledebutikken) og, ikke minst, et anlegg med mange fine aktiviteter. Utgangspunktet for oss i Fjellgledebutikken var at vi i våre nåværende lokaler i Skeiporten har kapasitetsproblemer i høysesonger. Vi har 35 sitteplasser inne i kafeen og 12 i vårt ekstra lokale ved siden av kafeen (Fjellglede Lodge).  Selv om vi setter stor pris på at kundene venter i kø, er det allikevel lite tilfredsstillende for både kundene og oss at det er lange køer og ventetider på opptil 45 minutter for å få servering.  Det er absolutt ikke tilfredsstillende for kundene, og heller ikke for oss da det viser et uutnyttet forretningspotensial. Det har, i tillegg til de tjenestene vi tilbyr pr idag, kommet mange ønsker om et middagstilbud.

Fjellglede Kaffebar & Interiør (Fjellgledebutikken) startet som en drøm, og drømmen ble til virkelighet. Den nye drømmen om Fjellgledetunet håper vi også at vi skal klare å virkeliggjøre, og en del ting begynner allerede å falle på plass. Vi har hatt mange og gode møter, og vil spesielt fremheve grunneierens interesse og velvillighet med tanke på å stille tomten til disposisjon. Grunneier har blitt en viktig støttespiller og pådriver.  Videre har vi hatt en veldig god dialog med kommunen, og vi diskuterer hvorvidt det lar seg gjøre å omregulere tomta til “vårt” formål. Mange leverandører av alt fra bygninger til aktiviteter har begynt å melde seg, og det er utrolig morsomt å se det engasjementet en del av disse har utvist.

 

Midt i bildet: Skeiporten med butikkene Sport1, Joker og Fjellglede Kaffebar & Interiør. Ovenfor, markert med rødt, området avsatt for Fjellgledetunet. Til venstre Skeikampen Skiarena. Bildet er utlånt av GD

Fjellgledetunet - MULIGE AKTIVITETER

De fleste av aktivitetene er tenkt å skulle dekke behovet for fritidsaktiviteter i sommerhalvåret, selv om noen av områdene nok også kan brukes på vinteren. Det er mange aktuelle aktiviteter vi har tenkt på, men vi er også veldig oppmerksomme på at vi må følge med på trender for å kunne tilpasse oss nye ønsker og behov. De foreløpige planene dekker følgende tilbud og aktiviteter:

 • P-Plass for Fjellgledetunets kunder og ansatte
 • Bed & Breakfast 2 -3 hus
 • Fjellgledetunets storstue (Fjellgledebutikken m.m.) 
 • Lekeplass / boltreplass for de minste og boltreplass for barn/ungdommer
 • Ballbinge om sommer, kan islegges om vinteren for skøyter
 •  Hundehus med luftegård
 • Låve. For utleie av el-sykler, pumptracksykler, hjelmer, klatreseler, truger osv. Kan også brukes til Ski in Ski out bar, leker for aktivitetsgrupper m.m. på kveldstid. 
 • Boccia / Petanque (kulespill)
 • Pumptrack bane
 • Starten av Frisbeegolf bane
 • Sti og sykkelsti rundt Helgafossen
 • Zipline – muligheter ved fossen
 • Tretopphytter 
 • Gapahuk m/sitteplasser for å nyte fjellets ro
 • Vedfyrt badstue i tilknytning til gapahuk ved Huldrefossen
 • Klatrevegg
 • Minigolf
 • Pil & bue, Øksekast 

Fjellgledetunet - I SAMARBEID MED RESTEN AV SKEI

Den positive oppmerksomheten vi har fått i forbindelse med lanseringen av våre tanker om Fjellgledetunet, har allerede skapt et grunnlag for å kunne lage / skape litt andre typer næringer som er kompletterende til de allerede etablerte. Mangfold er etter vår mening en nødvendighet for å skape bærekraftig næringsliv.

Vi ønsker at Fjellgledetunet skal være et slags nav som kan koble sammen og markedsføre alle interesser på Skei.  Vi skal i størst mulig grad bruke lokal arbeidskraft og søke samarbeid slik at alle næringsvirksomheter får mest mulig nytte av etableringen av Fjellgledetunet. Det er dessverre ofte en stor utfordring at mange virksomheter tror lokal konkurranse er «farlig», så nyetableringer kan ofte møte på utfordringer for å fremme de mulighetene som større grad av samarbeid vil kunne gi. Vi som står bak Fjellgledetunet mener at vi også kan være en pådriver overfor andre etablerte aktører. Vi er allerede i dialog med Skeiporten om prosjektet, og Fjellgledebutikken har etablert samarbeid – med stor suksess – med andre deler av Skei.

Vi tror på ideen om å markedsføre hverandres produkter og tjenester, og at dette skaper en bedre økonomi for alle.

Fjellgledetunet - "STORSTUA"

I Fjellgledetunets storstue, et flott laftet bygg på anslagsvis 500 kvadratmeter, prøver vi å få på plass en salgsdisk med bar og kafé. Vi ønsker oss en festsal og en egen avdeling for peisstue. Har skal du kunne nyte alt fra barista kaffe, hjemmelagde kaker, lunsj og middagsretter sammen med gode venner – eller en du er glad i. 

La oss se om vi kan samle litt lokal historie på veggene eller i hyllene. Litt skriftlig, noen bilder – kanskje av det gamle sanatoriet? – og noen gamle “kjendiser”. Fra Sjusjøen har vi med oss Ludden, og vi har hørt at han hadde en kompis på Skei som ble kalt Snus-Ola. Vi tenker tanken på et mikromuseum på Låven og/eller her i Storstua.  Apropos låven litt lenger opp i lia; etter at maten er fortært og taler holdt til bryllupsfesten i Storstua, tenker vi at selskapet tar en kort og lett jogg for en dans på Låven.  Litt lett regn i sløret på veien over dit skal vi få til!

Maten gjør vi mest mulig kortreist og bærekraftig. Maten skal også tilpasses slik at vi i ukedagene tilfredsstiller behovene for enkle og gode middagsmåltider, og i helgene håper vi å kunne tilby noe mer gourmetaktig. Søndager legger vi opp til god og sunn fjellmiddag for hele familien. Alle skal kunne unne seg sunn og god mat for en real penge. Vi i Fjellglede tror ikke noe på at alle vil ha det samme til enhver tid.

Her vil du finne mat som skal nytes med ro og glede. Spekemat fra Gausdal Mat , Annis kjøttprodukter fra Ringebu.  Hembaka hardbrød, eller som vi sier her I fjellet, flatbrød. Hva med lokal ørret og sik fra Espedalsvannet og lokale, flotte fjellvann i nærheten av Skei?

Du kan nyte maten og beundre vakre Skeikampen. Her kan du nyte fjellroen sammen med dyrene fra bygda. Fjellet skal være for alle.

Fjellgledetunets storstue skal kort sagt være Fjellgledebutikken i et veldig utvidet konsept. Får vi like mye kø her har vi ihvertfall lykkes og truffet godt med konseptet. Da får vi starte på en ny drømmereise 🙂

Fjellgledetunet - "vandrerhjem" / Bed & Breakfast

Vandrerhjemmet skal tilfredstille et litt annet behov enn hva hotell og utleiehytter vanligvis gjør – kort sagt for de som ønsker et annet tilbud. Her skal enslige, familier, treningsgrupper og arbeidsfolk få et overnattingstilbud som er innen kort rekkevidde til alt mulig av servicetilbud i Skeiporten og på Fjellgledetunet.

Vandrerhjemmets nærhet til skistadion er et godt utgangspunkt for treningsgrupper av alle slag.

Fjellgledetunet - Utdrag fra vår prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er kun veiledende – ikke bindende for noen parter.

Oppsummering
Fjellgledetunet foreslås etablert på venstre side av veien for Skeiporten. Denne tomten, som utgjør ca 15 dekar, er tenkt å skulle være et supplement til den forholdsvis nye Skeiporten. Skei trenger et bedre servicetilbud, bedre utbygd aktiviteter (spesielt for sommerhalvåret) og mulighet for andre opplevelser enn turgåing. Vi tror det er viktig for spesielt barn og unge å ha et tilbud som tilfredsstiller noe annet enn å bli «slept med på fjelltur» i hæla på mamma og pappa. Kanskje de yngre også på denne måten får aktivisert foreldrene på pumptrackbanen? Nye aktiviteter og opplevelser skaper også nye arbeidsplasser. Det blir behov for aktivitetspersoner, servicepersonell i kafé og restaurant, utleietjenester osv.  

Fjellgledetunet – Idéer og Forprosjekt
Idéen om et Fjellgledetun har vokst fram etter at jeg, Lene Arnestad, etablerte Fjellglede Kaffebar & Interiør AS i Skeiporten høsten 2020. Etter at diverse koronarestriksjoner ble opphevet ble det klart at Fjellgledes lokaler er i minste laget til å få unna trafikken i skoleferiene. Dette er spesielt problematisk fordi vi i en turistdestinasjon er helt avhengig av å få maksimert omsetningen nettopp i disse periodene. 

Etter diverse diskusjoner om ombygging, påbygging, vinterhage, eksternt bygg ved siden av Skeiporten, vokste tanken om et større lokale i kombinasjon med andre tjenester, aktiviteter og opplevelser fram. Etter at tanken ble lansert tidligere i 2022 har vi registrert stor interesse og engasjement fra eiere av fritidsboliger, men også andre aktører engasjerer seg i tanken om et aktivitetssenter.

Bærekraft – Miljø, klima & sikkerhet
Bærekraft for Fjellgledetunet vil si at vi skal dekke dagens behov uten at vi ødelegger mulighetene for kommende generasjoner. Vi skal utrede muligheter for mest mulig bruk av fornybar energi og besørge minst mulig fotavtrykk i bygningsmassen ved å bygge noe i høyden. På Fjellgledetunet skal alle generasjoner føle at de har sosial tilhørighet og passende aktiviteter – gjerne på tvers av generasjonene. Fjellgledetunets storstue ser vi for oss at skal bygges i laftet tømmer som skal gli naturlig inn i naturen. To av B&B husene ønsker vi bygd som en etasjes hus i stavlaft, mens det tredje B&B huset bygges over 2-4 etasjer i stavlaft. Begge disse byggemetodene har overlevd i århundrer og er en naturlig del av et fjellandskap. Fjellgledetunet skal ha en klar og tydelig miljø- og klimaprofil. For energibruken må det tenkes kombinasjoner av solceller, jordvarme, varmepumper osv. Utbyggingen er videre tenkt å skulle tilpasses fjellet med materialer og en bygningsmasse som glir godt inn i landskapet. Vi tror bruk av tømmer / laft kan bli en fin og naturlig kontrast til Skeiporten. Alle aktiviteter og opplevelser skal ha fokus på sikkerhet. Bruk av hjelm, sikringsseler osv skal være en påbudt, men også naturlig del av de aktivitetene som har en risiko knyttet til seg. I Fjellgledetunet ønsker vi kort sagt å jobbe kontinuerlig for bærekraft i alle ledd for å bevare miljø og klima. Innen aktivitetene skal sikkerhet være en naturlig del.

 

Tillit overfor kommunen, kunder, leverandører og investorer
En av de viktigste oppgavene for Fjellgledetunet fremover er å sørge for en gjensidig tillit gjennom hele prosjektet. Vi skal på best mulig måte belyse kostnader, nytteverdi for brukerne, inntektsmuligheter for driverne av de ulike aktivitetene / bedriftene gjennom god faglig forankring. Ikke minst skal det brukes tid og ressurser på å belyse prosjektets risiko.  Denne informasjonen skal videre legge grunnlaget for en mest mulig realistisk fremdriftsplan.

Har du gode ideer til oss? Send oss gjerne en melding i skjemaet nedenfor.

Forslag fra Østlaft til hvordan Fjellgledetunet kan bli: