FJELLGLEDETUNET INVESTORINFORMASJON - KONFIDENSIELT
Idé og initiativtaker: Lene Arnestad

Informasjonen på denne siden er for å gi investorer et foreløpig grunnlag.  Alle tall og omfang av prosjektet er grove skisser. De nedenstående dokumentene er veiledende. Offisiell informasjon om Fjellgledetunet finner du på våre hjemmesider her:

SUKSESSFAKTORER

Vi må gjøre ting annerledes og bedre enn alle andre. Nyhetens interesse kan nok gi en god oppstart, men det er viktig å planlegge og arbeide for langsiktige kontrakter / avtaler slik at vi sikrer god forutsigbarhet. Kommunen bekrefter (pr 6.1.23) å ha tilstrekkelig informasjon til å kunne “farge” kartet riktig og utarbeide bestemmelser. Kommunen anbefaler en plankonsulent når prosjektet er modent for detaljregulering.

Noen viktige punkter er:

FJELLGLEDETUNET PRISINFORMASJON & BUDSJETTER

De nedenstående dokumentene viser en del av den informasjonen vi kan vise på denne siden. Noe informasjon er skjult / fjernet og er bare tilgjengelig ved personlig henvendelse.

Klikke på linkene for å vise dokumentet og / eller laste det ned.